Anka

Anna Anka, 41 år !
Ser ut som 16 !
Bra eller Dåligt ?